من مصطفی محمدی متولد سال ۶۳در روستای سِوینجْ سفلی یکی از روستاهای بخش ترکمانچای ،شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی و بزرگ شده شهرستان قدس ، یکی از شهرستانهای استان تهران

یک معلم فرهنگی دغدغه مند به حوزه های فلسفی ، علمی و هنری

فوتر سایت

سایدبار کشویی